by

Said Hawa:Khalifah sangat Diperlukan Umat Muslim Setiap Zaman

Said Hawa
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Abu Yusuf dan Muhammad sebagai murid Abu Hanifah mengatakan, “Satu
negara akan menjadi Darul Harb (negeri yang tidak tunduk pada
pemerintahan Islam dan kaum Muslimin) hanya dengan satu syarat, yaitu
memberlakukan kaum kafir dalam pemerintahannya. Karena itu kita tidak
dapat menamakan negara negara yang dihuni mayoritas kaum Muslimin
sebagai Darul Islam, ia hanya sepotong tanah kecil dari dunia Islam.


Intinya, Darul Adl ialah negara yang menegakkan Islam dan dipimpin
oleh seorang khalifah, di mana seorang Muslim memberikan loyalitasnya
dan memandang wilayahnya  sebagai tanah airnya. Jika Darul Adl belum
wujud, maka semua negara negara mayoritas Muslim yang ada hanyalah
menjadi Darul Riddah (negara yang diperintah oleh orang orang murtad)
atau Darul Bid’ah (negara yang dikuasai dan diperintah para ahli bidah
dan menegakkan bid’ah-annya).


Dalam kondisi ini seluruh kaum
Muslimin, khususnya para ‘Ahlu al hilli wa al aqdi’ , wajib menegakkan
Imam dan berjihad bersamanya untuk mengembalikan seluruh tanah Islam
sampai menjadi Darul Adl.


Sampai kapan-pun kaum Muslimin tidak dibenarkan, meski hanya satu jam
saja, ketiadaan khalifah atau Imam tanpa satu negara yang melaksanakan
syariat Islam. Para fuqaha Syafiiyah mengatakan :” Jika Imam tiada maka
tugas tugas khilafah berpindah ke tangan orang yang paling alim pada
zamannya.” (Al Islam/Dz)

Comment